*خانه شطرنج ساری خانه همه شطرنج بازان ایران*

*خانه شطرنج ساری خانه همه شطرنج بازان ایران*
آیین نامه پانزدهمین دوره لیگ برتر (آقایان- بانوان) یادواره شادروان امید شاهپوری (تصحیح شده )
مسابقات
چهارشنبه, 16 مهر 1393 ساعت 13:17

 
لیگ برتر استان . جام شادروان امید شاهپوری
مسابقات
پنجشنبه, 18 دی 1393 ساعت 16:49

نتایج مسابقات

1- افتتاحیه  --------- 3 دور - 27 اذر93   ------ سلمانشهر

2- مرحله دوم  ----  4 دور - 9 بهمن 93 ------بابل

3- مرحله سوم  --  2 دور - اول اسفند 93 ----نوشهر

4- اختتامیه  ------  2 دور - 21 اسفند 93 ----تنکابن

 
آیین نامه اولین دوره جام هیئت های شطرنج استان مازندران (آقایان- بانوان) یادواره شادروان سید علی اصغر عمادی
مسابقات
چهارشنبه, 16 مهر 1393 ساعت 13:22